کمترین: 
4485
بیشترین: 
4485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4485
زمان: 
10/26 09:10
قیمت یورو امروز 26 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 26 دی 1396 , 4485 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":4485}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398