کمترین: 
3655.9
بیشترین: 
3655.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3655.9
زمان: 
10/26 09:10
قیمت دلار امروز 26 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 26 دی 1396 , 3655.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":3655.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398