کمترین: 
67.17
بیشترین: 
67.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.17
زمان: 
10/25 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 25 دی 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 25 دی 1396 , 67.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 16:32","price":67.17}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398