کمترین: 
1453000
بیشترین: 
1454000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1454000
زمان: 
10/25 17:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 25 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 25 دی 1396 , 1454000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 13:48","price":1453000},{"date":"1396/10/25 17:12","price":1454000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398