کمترین: 
1466500
بیشترین: 
1468000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1468000
زمان: 
10/25 17:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 25 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 25 دی 1396 , 1468000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 13:12","price":1466500},{"date":"1396/10/25 13:48","price":1467000},{"date":"1396/10/25 15:18","price":1467500},{"date":"1396/10/25 17:12","price":1468000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398