کمترین: 
2690
بیشترین: 
2690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2690
زمان: 
10/25 12:40
قیمت منات آذربایجان امروز 25 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 دی 1396 , 2690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 12:40","price":2690}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398