کمترین: 
1128
بیشترین: 
1128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1128
زمان: 
10/25 12:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 دی 1396 , 1128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 12:40","price":1128}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398