کمترین: 
11625
بیشترین: 
11650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11650
زمان: 
10/25 12:40
قیمت دینار بحرین امروز 25 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 دی 1396 , 11650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 12:00","price":11625},{"date":"1396/10/25 12:40","price":11650}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398