کمترین: 
1185
بیشترین: 
1190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1190
زمان: 
10/25 12:40
قیمت ریال عربستان امروز 25 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 دی 1396 , 1190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 12:00","price":1185},{"date":"1396/10/25 12:40","price":1190}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398