کمترین: 
14450
بیشترین: 
14450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14450
زمان: 
10/25 12:00
قیمت دینار کویت امروز 25 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 دی 1396 , 14450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 12:00","price":14450}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398