کمترین: 
722500
بیشترین: 
724500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
723500
زمان: 
10/25 15:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 25 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 25 دی 1396 , 723500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 11:48","price":722500},{"date":"1396/10/25 12:54","price":723000},{"date":"1396/10/25 13:00","price":723500},{"date":"1396/10/25 14:36","price":724000},{"date":"1396/10/25 14:48","price":724500},{"date":"1396/10/25 14:54","price":724000},{"date":"1396/10/25 15:06","price":723500}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398