کمترین: 
722000
بیشترین: 
724000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
723000
زمان: 
10/25 15:06
قیمت نیم سکه امروز 25 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 25 دی 1396 , 723000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 11:48","price":722000},{"date":"1396/10/25 13:00","price":723000},{"date":"1396/10/25 14:48","price":724000},{"date":"1396/10/25 15:06","price":723000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398