کمترین: 
97927.8
بیشترین: 
97964.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97944.0
زمان: 
10/25 17:30
قیمت شاخص بورس امروز 25 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 دی 1396 , 97944.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 11:30","price":97927.8},{"date":"1396/10/25 11:40","price":97930.7},{"date":"1396/10/25 11:50","price":97948.4},{"date":"1396/10/25 12:00","price":97962.1},{"date":"1396/10/25 12:10","price":97964.7},{"date":"1396/10/25 12:20","price":97956.1},{"date":"1396/10/25 14:30","price":97944.1},{"date":"1396/10/25 17:30","price":97944.0}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398