کمترین: 
4593
بیشترین: 
4613
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4600
زمان: 
10/25 13:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 دی 1396 , 4600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 10:30","price":4613},{"date":"1396/10/25 11:00","price":4607},{"date":"1396/10/25 12:00","price":4603},{"date":"1396/10/25 12:10","price":4593},{"date":"1396/10/25 13:20","price":4600}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398