کمترین: 
3606
بیشترین: 
3625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3610
زمان: 
10/25 14:40
قیمت دلار کانادا امروز 25 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 دی 1396 , 3610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 10:30","price":3625},{"date":"1396/10/25 11:00","price":3624},{"date":"1396/10/25 11:40","price":3620},{"date":"1396/10/25 11:50","price":3614},{"date":"1396/10/25 12:10","price":3613},{"date":"1396/10/25 12:20","price":3606},{"date":"1396/10/25 12:40","price":3609},{"date":"1396/10/25 12:50","price":3610},{"date":"1396/10/25 13:10","price":3611},{"date":"1396/10/25 13:20","price":3609},{"date":"1396/10/25 14:40","price":3610}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398