کمترین: 
1181
بیشترین: 
1186
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1181
زمان: 
10/25 12:20
قیمت لیر ترکیه امروز 25 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 دی 1396 , 1181 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 10:20","price":1186},{"date":"1396/10/25 11:50","price":1183},{"date":"1396/10/25 12:20","price":1181}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398