کمترین: 
6061
بیشترین: 
6071
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6068
زمان: 
10/25 13:30
قیمت پوند امروز 25 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 دی 1396 , 6068 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 10:20","price":6071},{"date":"1396/10/25 11:00","price":6069},{"date":"1396/10/25 11:50","price":6061},{"date":"1396/10/25 12:40","price":6064},{"date":"1396/10/25 13:20","price":6066},{"date":"1396/10/25 13:30","price":6068}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398