کمترین: 
5428
بیشترین: 
5468
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5463
زمان: 
10/25 16:40
قیمت یورو امروز 25 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 دی 1396 , 5463 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 10:20","price":5453},{"date":"1396/10/25 12:00","price":5448},{"date":"1396/10/25 12:10","price":5428},{"date":"1396/10/25 12:20","price":5433},{"date":"1396/10/25 12:40","price":5435},{"date":"1396/10/25 12:50","price":5443},{"date":"1396/10/25 13:10","price":5453},{"date":"1396/10/25 13:20","price":5460},{"date":"1396/10/25 13:40","price":5455},{"date":"1396/10/25 14:20","price":5458},{"date":"1396/10/25 14:30","price":5463},{"date":"1396/10/25 14:40","price":5468},{"date":"1396/10/25 16:40","price":5463}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398