کمترین: 
555
بیشترین: 
558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
556
زمان: 
10/25 13:20
قیمت کرون نروژ امروز 25 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 دی 1396 , 556 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 10:10","price":557},{"date":"1396/10/25 10:30","price":558},{"date":"1396/10/25 12:00","price":555},{"date":"1396/10/25 13:20","price":556}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398