کمترین: 
539
بیشترین: 
541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
540
زمان: 
10/25 12:50
قیمت کرون سوئد امروز 25 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 دی 1396 , 540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 10:10","price":540},{"date":"1396/10/25 10:30","price":541},{"date":"1396/10/25 11:00","price":540},{"date":"1396/10/25 11:40","price":539},{"date":"1396/10/25 12:50","price":540}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398