کمترین: 
3578
بیشترین: 
3596
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3588
زمان: 
10/25 13:10
قیمت دلار استرالیا امروز 25 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 25 دی 1396 , 3588 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 10:10","price":3578},{"date":"1396/10/25 10:30","price":3596},{"date":"1396/10/25 11:50","price":3594},{"date":"1396/10/25 12:00","price":3591},{"date":"1396/10/25 12:10","price":3589},{"date":"1396/10/25 12:20","price":3586},{"date":"1396/10/25 12:40","price":3584},{"date":"1396/10/25 13:00","price":3585},{"date":"1396/10/25 13:10","price":3588}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398