کمترین: 
2159.4
بیشترین: 
2159.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2159.4
زمان: 
10/25 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 25 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 دی 1396 , 2159.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":2159.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398