کمترین: 
922.6
بیشترین: 
922.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
922.6
زمان: 
10/25 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 دی 1396 , 922.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":922.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398