کمترین: 
2761.9
بیشترین: 
2761.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2761.9
زمان: 
10/25 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 دی 1396 , 2761.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":2761.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398