کمترین: 
3297.2
بیشترین: 
3297.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3297.2
زمان: 
10/25 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 25 دی 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 25 دی 1396 , 3297.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":3297.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398