کمترین: 
308.2
بیشترین: 
308.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
308.2
زمان: 
10/25 09:10
قیمت دینار عراق امروز 25 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 25 دی 1396 , 308.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":308.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398