کمترین: 
9495.2
بیشترین: 
9495.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9495.2
زمان: 
10/25 09:10
قیمت ریال عمان امروز 25 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 دی 1396 , 9495.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":9495.2}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398