کمترین: 
973.6
بیشترین: 
973.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
973.6
زمان: 
10/25 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 25 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 دی 1396 , 973.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":973.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398