کمترین: 
461.3
بیشترین: 
461.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
461.3
زمان: 
10/25 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 25 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 دی 1396 , 461.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":461.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398