کمترین: 
453.9
بیشترین: 
453.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.9
زمان: 
10/25 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 25 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 دی 1396 , 453.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":453.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398