کمترین: 
52.6
بیشترین: 
52.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.6
زمان: 
10/25 09:10
قیمت افغانی امروز 25 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 25 دی 1396 , 52.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":52.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398