کمترین: 
3776
بیشترین: 
3776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3776
زمان: 
10/25 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 دی 1396 , 3776 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":3776}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398