کمترین: 
2932.1
بیشترین: 
2932.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2932.1
زمان: 
10/25 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 25 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 دی 1396 , 2932.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":2932.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399