کمترین: 
3296.4
بیشترین: 
3296.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3296.4
زمان: 
10/25 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 25 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 دی 1396 , 3296.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":3296.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398