کمترین: 
567.7
بیشترین: 
567.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
567.7
زمان: 
10/25 09:10
قیمت یوان چین امروز 25 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 25 دی 1396 , 567.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":567.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398