کمترین: 
5015.5
بیشترین: 
5015.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5015.5
زمان: 
10/25 09:10
قیمت پوند امروز 25 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 دی 1396 , 5015.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":5015.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398