کمترین: 
4453.9
بیشترین: 
4453.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4453.9
زمان: 
10/25 09:10
قیمت یورو امروز 25 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 دی 1396 , 4453.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":4453.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398