کمترین: 
3651.1
بیشترین: 
3651.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3651.1
زمان: 
10/25 09:10
قیمت دلار امروز 25 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 دی 1396 , 3651.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 09:10","price":3651.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398