کمترین: 
1416.63
بیشترین: 
1487.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1425
زمان: 
10/25 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 دی 1396 , 1425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 00:00","price":1453},{"date":"1396/10/25 02:30","price":1473.38},{"date":"1396/10/25 03:00","price":1485},{"date":"1396/10/25 03:30","price":1484},{"date":"1396/10/25 04:00","price":1487.9},{"date":"1396/10/25 05:30","price":1472},{"date":"1396/10/25 06:00","price":1461.1},{"date":"1396/10/25 06:30","price":1468.8},{"date":"1396/10/25 07:30","price":1466.6},{"date":"1396/10/25 08:00","price":1465},{"date":"1396/10/25 09:00","price":1463},{"date":"1396/10/25 09:30","price":1470},{"date":"1396/10/25 10:30","price":1475.29},{"date":"1396/10/25 11:00","price":1452.2},{"date":"1396/10/25 14:30","price":1458},{"date":"1396/10/25 15:00","price":1457.31},{"date":"1396/10/25 15:30","price":1455},{"date":"1396/10/25 16:00","price":1430},{"date":"1396/10/25 17:30","price":1428.71},{"date":"1396/10/25 18:00","price":1420.9},{"date":"1396/10/25 18:30","price":1416.63},{"date":"1396/10/25 19:00","price":1427.76},{"date":"1396/10/25 20:30","price":1421.24},{"date":"1396/10/25 21:00","price":1426.68},{"date":"1396/10/25 22:00","price":1422.16},{"date":"1396/10/25 22:30","price":1428},{"date":"1396/10/25 23:00","price":1430.1},{"date":"1396/10/25 23:30","price":1425}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399