کمترین: 
13315
بیشترین: 
14235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13837
زمان: 
10/25 23:30
قیمت بیت کوین امروز 25 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 دی 1396 , 13837 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/25 00:00","price":13315},{"date":"1396/10/25 02:30","price":13551},{"date":"1396/10/25 03:00","price":13657},{"date":"1396/10/25 03:30","price":13592},{"date":"1396/10/25 04:00","price":13637},{"date":"1396/10/25 05:30","price":13676},{"date":"1396/10/25 06:00","price":13492},{"date":"1396/10/25 06:30","price":13546},{"date":"1396/10/25 07:00","price":13379},{"date":"1396/10/25 07:30","price":13513},{"date":"1396/10/25 08:00","price":13546},{"date":"1396/10/25 08:30","price":13601},{"date":"1396/10/25 09:00","price":13575},{"date":"1396/10/25 09:30","price":13558},{"date":"1396/10/25 10:00","price":13721},{"date":"1396/10/25 11:00","price":13647},{"date":"1396/10/25 14:30","price":13810},{"date":"1396/10/25 15:30","price":13676},{"date":"1396/10/25 16:00","price":13700},{"date":"1396/10/25 17:30","price":14160},{"date":"1396/10/25 18:00","price":14235},{"date":"1396/10/25 18:30","price":14159},{"date":"1396/10/25 19:00","price":14087},{"date":"1396/10/25 20:30","price":14119},{"date":"1396/10/25 21:00","price":14093},{"date":"1396/10/25 21:30","price":13949},{"date":"1396/10/25 22:00","price":13947},{"date":"1396/10/25 22:30","price":13922},{"date":"1396/10/25 23:00","price":13760},{"date":"1396/10/25 23:30","price":13837}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398