کمترین: 
3375
بیشترین: 
3375
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3375
زمان: 
10/24 13:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 دی 1396 , 3375 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 13:00","price":3375}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398