کمترین: 
11650
بیشترین: 
11650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11650
زمان: 
10/24 12:50
قیمت دینار بحرین امروز 24 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 دی 1396 , 11650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 12:50","price":11650}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398