کمترین: 
2695
بیشترین: 
2705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2695
زمان: 
10/24 16:30
قیمت منات آذربایجان امروز 24 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 دی 1396 , 2695 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 12:20","price":2705},{"date":"1396/10/24 16:30","price":2695}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398