کمترین: 
3350
بیشترین: 
3350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3350
زمان: 
10/24 12:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 24 دی 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 24 دی 1396 , 3350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 12:10","price":3350}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399