کمترین: 
554
بیشترین: 
558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
558
زمان: 
10/24 12:50
قیمت کرون نروژ امروز 24 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 دی 1396 , 558 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 11:30","price":554},{"date":"1396/10/24 12:10","price":555},{"date":"1396/10/24 12:50","price":558}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398