کمترین: 
537
بیشترین: 
541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
541
زمان: 
10/24 12:50
قیمت کرون سوئد امروز 24 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 دی 1396 , 541 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 11:20","price":537},{"date":"1396/10/24 12:10","price":538},{"date":"1396/10/24 12:50","price":541}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399