کمترین: 
695
بیشترین: 
700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
699
زمان: 
10/24 13:00
قیمت یوان چین امروز 24 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 دی 1396 , 699 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 11:20","price":695},{"date":"1396/10/24 11:40","price":697},{"date":"1396/10/24 12:20","price":700},{"date":"1396/10/24 13:00","price":699}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398