کمترین: 
97176.7
بیشترین: 
97228.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97228.7
زمان: 
10/24 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 24 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 24 دی 1396 , 97228.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 11:20","price":97176.7},{"date":"1396/10/24 14:30","price":97228.7}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398