کمترین: 
419500
بیشترین: 
422000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
420500
زمان: 
10/24 18:06
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 24 دی 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 دی 1396 , 420500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 11:12","price":419500},{"date":"1396/10/24 11:18","price":420500},{"date":"1396/10/24 13:12","price":421000},{"date":"1396/10/24 14:06","price":422000},{"date":"1396/10/24 16:48","price":421500},{"date":"1396/10/24 17:00","price":421000},{"date":"1396/10/24 18:06","price":420500}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398