کمترین: 
723500
بیشترین: 
727000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
723500
زمان: 
10/24 19:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 24 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 دی 1396 , 723500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/24 11:12","price":723500},{"date":"1396/10/24 11:18","price":724500},{"date":"1396/10/24 11:30","price":725000},{"date":"1396/10/24 13:12","price":726500},{"date":"1396/10/24 13:48","price":727000},{"date":"1396/10/24 14:06","price":726500},{"date":"1396/10/24 16:48","price":725500},{"date":"1396/10/24 17:00","price":724500},{"date":"1396/10/24 18:06","price":724000},{"date":"1396/10/24 19:42","price":723500}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398